Call : 02 763 2600 Ext. 2750 coop@tni.ac.th
Week days: 08:00 - 17:00 | Saturday - Sunday: Closed

ติดต่อ

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

ชั้น 1 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0-2763-2600 Ext. 2750

โทรสาร : 0-2763-2788

E-mail : coop@tni.ac.th

TNI Website : tni.ac.th

ส่งข้อความถึงเรา