Call : 02 763 2600 Ext. 2750 coop@tni.ac.th
Week days: 08:00 - 17:00 | Saturday - Sunday: Closed
ตำแหน่งงานนักศึกษาทั้งหมด

บริษัทอะเซซุเอเชียเปิดรับสมัครงานด่วน!! บริษัทอะเซซุเอเชียเป็นบริษัทสัญชาติคนญี่ปุ่น / โรงเรียนกวดวิชาภาษาญี่ปุ่น

บริษัทอะเซซุเอเชียเปิดรับสมัครงานด่วน!! บริษัทอะเซซุเอเชียเป็นบริษัทสัญชาติคนญี่ปุ่น /...

Read More

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล...

Read More