HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
ตำแหน่งงานนักศึกษา TNI / TNI career service
แสดงรายการ 121 - 140 จาก 271 รายการ
ค้นหา
บริษัท ฯ เป็นธุรกิจร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น มีกลุ่มบริษัทเครือข่าย ในสหรัฐอเมริกา จีน โปแลนด์ และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนในรถยนต์ ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO TS/16949, ISO 14001, ISO 18001, TIS 18001 และ TLS2003 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีโรงงานผลิต 2 ที่ คือ นิคมอุตสาหกรรม IPP และนิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์น ซีบอร์ด มีพนักงานประมาณ 1500 คน ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน ดังนี้
Posted: 23-12-2557, Views: 80
Posted: 02-12-2557, Views: 55
Posted: 21-11-2557, Views: 30
Posted: 16-10-2557, Views: 34
Posted: 25-08-2557, Views: 80
Posted: 25-08-2557, Views: 59
Posted: 25-08-2557, Views: 46
Posted: 25-08-2557, Views: 16
Posted: 08-08-2557, Views: 81
Posted: 04-08-2557, Views: 81
Posted: 04-08-2557, Views: 32
Posted: 04-08-2557, Views: 41
Posted: 30-07-2557, Views: 34
Posted: 29-07-2557, Views: 69
Posted: 25-07-2557, Views: 28
Mitsubishi Electric Automation (Thailand).,Co.Ltd. รับสมัครงาน ตำแหน่ง Export Officer Qualifications · Female and age between 22-27 years old · Bachelor's Degree in International Business , Business Administration or related field · Able to communicate in English both written and spoken · Good personality, service-minded, positive attitude · Experience in Shipping documents for Import / Export will be an advantage สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Pattamavadee Pinta Recruitment Staff. Mitsubishi Electric Automation (Thailand).,Co.Ltd. No.111 Soi Serithai 54 T. Kannayao, A.Kannayao, Bkk 10230 (+66-2-517-1326 ext. 202) Email : pattamavadee@meath.co.th
Posted: 25-07-2557, Views: 59
Posted: 24-07-2557, Views: 23
Posted: 21-07-2557, Views: 15
บริษัทแมนพาวเวอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านอาชีพและให้บริการด้านจัดหางานในประเทศมานานกว่า 16 ปี โดยมีใบอนุญาตจากกรมจัดหางาน เลขที่ น.ชบ 03/2554 และบัตรนายจ้างเลขที่ 1004/0384/51 ทางเราต้องการ บุคลากร ที่มีความสามารถ สื่อสารภาษาญีปุ่นได้ จำนวน 20 อัตรา เพื่อทำงาน ในนิคมอุตสาหรกรรมผลิตยานยนต์ จังหวัดชลบุรี และ ระยอง
Posted: 09-07-2557, Views: 29
Posted: 23-06-2557, Views: 54
หน้า: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   จาก 14 หน้าแสดง รายการ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook