HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
ตำแหน่งงานนักศึกษา TNI / TNI career service
แสดงรายการ 41 - 60 จาก 271 รายการ
ค้นหา
Posted: 16-02-2559, Views: 131
Posted: 12-02-2559, Views: 63
Posted: 11-02-2559, Views: 46
Posted: 11-02-2559, Views: 43
Posted: 11-02-2559, Views: 60
Posted: 11-02-2559, Views: 28
Posted: 11-02-2559, Views: 33
Posted: 04-02-2559, Views: 27
Posted: 26-01-2559, Views: 50
Posted: 16-12-2558, Views: 98
Posted: 08-12-2558, Views: 27
บริษัท Big Machine Trading Company Limited ประกอบธุรกิจ ให้เช่า/ชาย เครื่องจักรก่อสร้าง ก็จะส่งเครื่องจักรก่อสร้างไปให้ลูกค้าเช่า รับสมัคร พนักงงานขาย ลักษณะงาน ติดต่อลูกค้า ในเสนอราคา วางบิล มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี เงินเดือน 15,000-20,000บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ + ค่าคอมถ้าปิดดีลงานเช่ารถได้ ทางบริษัทมีรถส่วนกลางให้ใช้ในกรณีขับไปหาลูกค้าหรือทำธุระที่เป็นงานของบริษัท บริษัทตั้งอยู่ที่ บางนาตราด กม.13 ติดถนนใหญ่ ขาออกไปชลบุรี
Posted: 06-11-2558, Views: 20
Posted: 29-10-2558, Views: 28
Posted: 27-10-2558, Views: 27
บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ จดทะเบียนกับกระทรวงการคลัง ประเภท A เลขที่ 2375 เป็นบริษัทที่ปรึกษาให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ SMEs และ OTOP ให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ และบริษัทเอกชนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต้องการรับสมัคร พนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประสานงานโครงการ
Posted: 19-10-2558, Views: 25
Posted: 15-10-2558, Views: 30
Posted: 09-10-2558, Views: 31
Posted: 28-09-2558, Views: 32
บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่นให้กับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนต่างๆ บริษัทฯ ยังเป็น Premium Level Partner ของ IBM Thailand Software Group อีกทั้งยังเป็นของคนไทยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานการบริหารการจัดการซอฟตแวร์ CMMI Level 5
Posted: 28-09-2558, Views: 28
Posted: 24-09-2558, Views: 55
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8   จาก 14 หน้าแสดง รายการ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook